Detail of the student project

List
Topic:Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem je seznámit se s problematikou distribuované výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie v rámci omezené komunity a vytvořit simulaci chování této komunity pomocí prostředků multi-agentních systémů.
Realization form:kód v jazyce Java, dokumentace API
Date:20.11.2012
Responsible person: Petr Pošík