Detail of the student project

List
Topic:WEB server lůžka pro asistovanou osobu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Announce as:PMI,SOP
Description:Proveďte studii technických požadavků na dálkový monitoring lůžka – výčet přenášených veličin a alarmů
Proveďte rešerši technických prostředků pro přenos dat do centrálního pultu asistence.
Date:28.01.2013
Responsible person: Petr Pošík