Detail of the student project

List
Topic:Decentralizované prohledávání neznámého prostoru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:V rámci diplomové práce T. Juchelky vznikl rámec pro prohledávání neznámého 2D prostředí využívající geometrickou reprezentaci tohoto prostředí. Cílem práce bude tento rámec dále rozšířit tak, aby byla plně decentralizovaná. Součástí práce bude rovněž implementace vybraných metod pro decentralizovaný přidělování cílů jednotlivým robotům a experimentální ověření rámce s reálnými roboty Katedry kybernetiky. Předpoklady: znalost programování v C/C++.
Date:28.06.2013
Responsible person: Petr Pošík