Detail of the student project

List
Topic:Rozšíření funkcionalit systému SyRoTek
Supervisor:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Announce as:PTO
Description:SyRoTek je systém pro vzdálenou výuku mobilní robotiky, který byl v uplynulých letech vyvinut Skupinou inteligentní a mobilní robotiky na Katedře kybernetiky. Systém, který je fyzicky umístěn v K-132, umožňuje ovládat roboty v prostředí ROS nebo Player/Stage. Cílem zadávaného projektu je implementovat další funkcionality tohoto systému, zejména:
1) Umožnit ovládání robotů pomocí webového rozhraní (s použitím rosbridge).
2) Umožnit ovládání z počítačů s neveřejnou IP adresou (s použitím rosbridge_server).
3) Vytvořit demonstrační úlohy pro ovládání robotů z webového rozhraní.
4) Rozšířit stávající systém pro streamování videa z kamer systému SyRoTek (zejména o streamování ve VP8 a přidání filtrů zlepšujících kvalitu obrazu).
5) Vytvořit jednoduchý systém augmented reality pro kombinaci reálných senzorických dat s obrazem z kamery.
6) Vytvoření dokumentace pro výše zmíněné úlohy.

Po dohodě se zadavatelem a dle velikosti týmu budou vybrány pouze některé úkoly, případně lze vymyslet další.
Projekt je vhodný nejen pro robotiky (nejsou očekávány žádné znalosti z robotiky), ale zejména pro studenty, kteří rádi programují a učí se nové věci. Při řešení lze využít znalosti php, javascript, obecně webových technologií, C/C++ či streamování videa a práce s ním.
Date:18.02.2014
Max.number of students:6
Booked students:Vojtěch Šalanský, Vojtěch Spurný
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík