Detail of the student project

List
Topic:Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge"
Supervisor:Jan Fischer
Announce as:PTO
Description:Příprava a řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge“
Náplní bude návrh a řešení vzorových projektů s mikrořadiči STM32Fx s jádrem ARM Cortex-M v domácí, domovní a jiné elektronice, které budou sloužit jako referenční příklady pro přípravu akce "Cortex Challenge". Orientace bude na sběr dat a ovládání zařízení pomocí PC prostřednictvím rozhraní USB, případně pomocí bezdrátové komunikace NFC a Bluetooth s návazností na zařízení s operačním systémem Android. Využity budou kity STM Nucleo i samostatné moduly vlastní konstrukce s mikrořadiči STM32Fx.
Date:09.02.2015
Max.number of students:5
Booked students:Daniel Toms, Marta Křepelková, Petr Douša, Václav Moravčík
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík