Detail of the student project

List
Topic:Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů
Supervisor:Karel Draxler K13138
Announce as:PTO
Description:Proveďte kalibraci následujících přístrojů pro měření tlaku vzduchu
1. Indikátory absolutního a diferenčního tlaku vzduchu firmy Druck DPI 145 a DPI 740
2. Systém pro měření absolutního tlaku vzduchu se senzorem Druck RPT 200
3. Systém pro měření absolutního a diferenčního tlaku vzduchu s elektromagnetickými rezonančními snímači.
4. Měřič absolutního tlaku vzduchu IVD

Jako referenční systém pro kalibraci jednotlivých přístrojů a systémů bude použit přesný regulátor tlaku vzduchu PACE 6000.
Date:10.02.2015
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík