Detail of the student project

List
Topic:Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet
Supervisor:Pavel Burget
Announce as:PTO
Description:Komunikace Profinet patří k nejrozšířenějším technologiím v průmyslové automatizaci. Stále více výrobců vybavuje své výrobky rozhraním Profinet. Cílem práce je vytvořit model s využitím moderních komponent (PLC, periferie) a využít maximum dostupných diagnostických prostředků pro diagnostiku komunikace i procesu. Proces bude představovat PC se Simulinkem, kde bude modelován průmyslový proces (např. vodárna, apod.) a který bude připojen k Profinetu.
Date:17.02.2016
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík