Detail of the student project

List
Topic:Detekce únavy a mikrospánku
Supervisor:Pavel Spurný Garant: Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:PTO
Description:CÍL PROJEKTU A MOTIVACE
Cílem tohoto projektu je vývoj nového přístroje OPTUS, který snímá mrkání člověka a na základě počtu mrknutí lze vyhodnocovat jeho únava a tím včas detekovat mikrospánek. Frekvence mrkání unaveného člověka se zrychluje ve srovnání s jedincem v odpočatém stavu. Vyvíjený přístroj by měl tento princip využít při detekci mikrospánku v automobilové dopravě.


DODATEK
Mikrospánek je známý, závažný a v dnešní době i velmi častý stav unaveného člověka a v jeho důsledku denně dochází k automobilovým nehodám. Současný stav a naděje řešení tohoto problému je právě v technických vynálezech. Mnoho firem se v minulosti snažilo pomocí složitých metod predikovat stav mikrospánku a mnohdy neúspěšně (např. Mercedes pomocí EEG). S postupem vědy a techniky se nakonec podařilo několik takových metod vyvinout, avšak všechny jsou velmi specifické a dají se využít pouze u nových automobilů určitých značek. Na trhu není zatím žádný produkt, který by mohl být využit jakýmkoli řidičem a v každém vozidle. Právě v tomto je výhoda vyvíjeného přístroje OPTUS, který pracuje na jednoduchém fyzikálním principu snímání odrazu infračerveného záření od povrchu oční bulvy. Tato metoda může být využita právě u řidičů, kteří při určité zvýšené frekvenci mrkání budou upozorněni signálem na nebezpečí usnutí.
Date:01.03.2015
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík