Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření dynamických webových stránek pro fakultní korespondenční seminář
Supervisor:Mgr. Karla Štěpánová Ph.D.
Announce as:PTO
Description:Cílem projektu je vytvoření nových webových stránek pro korespondenční seminář MoRoUs. Volba technologie bude ponechána na studentech.
Webové stránky by měly obsahovat:
-možnost vkládání novinek
-panel s fotogalerií
-archiv zadání úloh s možností importu nových zadání (kazdy rocnik je n sérií a každá série má m úloh a každá úloha má b bodů) - s náhledem uploadovaných zadání
-archiv akcí (soustředění a programu) s fotogaleriemi
-evidence řešitelů s možností interaktivního zadávání jejich zaslaných řešení a jejich bodového ohodnocení - možnost automatického řazení výsledků
-optimalizace pro vyhledávače

Práci lze případně rozšířit o možnost přihlašování účastníků a upload řešení přes web - po přihlášení by účastníci také viděli svá opravená řešení, případně by mohli zadávat účast na soustředění apod.
Date:18.02.2016
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík