Detail of the student project

List
Topic:Analýza spánkových stavů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Ing. Miloš Bělehrad
Description:Cílem projektu je najít sadu parametrů, které umožní rozlišit mezi stavem bdělosti, lehkým spánkem, REM fází spánku a hlubokou fází spánku. Pro tento účel bude mít student k dispozici celonoční polysomnografické spánkové záznamy.
Instruction:1. Seznamte se z pravidly, podle kterých spánkoví technici hodnotí jednotlivé spánkové fáze
2. Navrhněte metodiku, která umožní rozlišit mezi fází bdění, lehkým spánkem, REM fází a fází hlubokého spánku
3. Implementujte navržené řešení v prostředí programu MATLAB
4. Otestujte realizované řešení nad klinickými PSG záznamy
Bibliography:[1] T. L. Lee-Chiong. Sleep: a comprehensive handbook. Wiley-Liss, 2006.


[2] Iber, C., Ancoli-Israel S., Chesson A. L., Quan S. F. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, American Academy of Sleep Medicine, Westchester, IL, 2007.
Realization form:kod v Matlabu
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík