Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu 3D objektů v komplexním prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem plánování pohybu je nalézt cestu případně trajektorii pro přesunutí zadaného objektu mezi dvěma místy. Kromě robotiky nalézá úloha uplatnění v řadě zajímavých aplikací (podpora v CAD systémech, testování dosažitelnosti objektů v budovách,. . . ). Cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmy plánování pohybu 3D objektů ve složitých prostředích.

Požadované dovednosti: c/c++, python, znalost práce s unix/linux prostředím podmínkou
Date:23.01.2019
Responsible person: Petr Pošík