Detail of the student project

List
Topic:Vestibularní profil pomocí Tetrax stabilometrie u pacientů s náhlou nedoslýchavostí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Iva Milerská , Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Stabilometrie je vyšetřovací metoda založená na měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje. Vyšetření je založeno na analýze hodnot jak vektorového, tak frekvenčního charakteru.
Instruction:1.Seznamte se základy měření stabilometrie pomocí zařízení Tetrax a problematikou vestibulárního profilu u pacientů s náhlou nedoslýchavostí.
2.Navrhněte kvantifikaci posturografických parametrů.
3.V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace.
4.Statisticky vyhodnoťte naměřená data a ověřte metody parametrizace.
5.Proveďte diskusi celého tématu.
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík