Detail of the student project

List
Topic:Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Miroslav Kulich
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:V rámci výzkumu skupiny Inteligentní a mobilní robotiky byla vyvinuta a implementována řada algoritmů pro navigaci mobilních robotů, které byly testovány v simulátoru. Cílem této práce by bylo upravit vybrané metody tak, aby mohly být spuštěny na reálných robotech (TurtleBot, Husky) a experimentálně ověřit chování a vlastnosti těchto metod v reálném prostředí.
Kontakt: kulich@cvut.cz
Date:17.07.2018
Responsible person: Petr Pošík