Detail of the student project

List
Topic:Analýza programu s využitím sybolického vykonávání
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PTO
Description:Pro testování bezpečnostně kritických aplikací je nutné vytvořit testovací případy, které postihují pokud možno všechny podmínky, testované programem. Testovací případy lze vytvářet ručně, nebo za použití automatických metod. Jedním ze automatických přístupů je metoda symbolického vykonávání programu, která je schopna generovat vstupní hodnoty podle toho, která část programu nebyla ještě testována.
Cílem práce je na příkladu bezpečnostně kritického programu analyzovat tento porgram za použití metod symbolického vykonávání a vygenerovat testovací případy pro tento program.
Date:22.01.2019
Max.number of students:0
Responsible person: Petr Pošík