Detail of the student project

List
Topic:Pokrytí testovaného programu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Pro nalezení chyb v bezpečnostně kritických aplikací je nutné otestovat pokud možno všechny podmínky, testované programem. Některé části programu testují vnitřní integritu systému a není je tedy možné splnit změnou vnějších podmínek. Tyto části jsou ve zdrojovém kódu označeny komentáři. Cílem této práce je upravit standardní nástroje pro sledování běhu programu tak, aby byly zohledněny části programů, které se nemají vykonávat.
Vyvynuté algoritmy otestovat na příkladech bezpečnostně kritických programů.
Date:22.01.2019
Responsible person: Petr Pošík