Detail of the student project

List
Topic:Přesná navigace autonomního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:Pavel Krsek
Description:Existují člověkem řízené stroje, které vyžadují přesné navádění. Mezi jejich aplikace patří řezání drážek v betonu a asfaltu, nanášení vodorovného značení na silnice, parkoviště, podlahu továren a podobně. Cílem projektu je z manuálně řízeného stroje udělat autonomního robota. Přesnost navigace současných autonomních mobilních robotů většinou nedostačuje.
Cílem práce je navrhnout a experimentálně vyzkoušet metody navigace a řízení robotu, které jsou pro dané aplikace dostatečně přesné, zároveň ale v praxi použitelné.

značení vozovka

značení v hale

požadovaný výsledek

řezání asfaltu
Instruction:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné navigační algoritmy a příslušné senzory.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním mobilním robotu.
Výsledky zhodnoťte.
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:SW v matlabu, C/C++, ROSu, exprimentální práce, výzkumná zpráva
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík