Detail of the student project

List
Topic:Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Ing. Pavel Kordík, Ph.D., FIT
Description:Development of an Android input method using Braille
Instruction:1. Prostudujte existující literaturu [1] [2] věnovanou implementaci Braillového vstupu na mobilních zařízeních. Seznamte se s tradičními mechanickými metodami psaní v Braillově písmu (Pichtův stroj, Perkins Brailler).
2. Seznamte se s problematikou Braillova písma a jeho implementacemi v různých jazycích. Nastudujte existující možnosti strojového převodu Braille do běžného textu, především nejrozšířenější knihovnu Liblouis [3].
3. Navrhněte a implementujte aplikaci pro Android umožňující zadávat text v Braillově písmu, pomocí kombinací dotyků šesti bodů na displeji telefonu.
4. Otestujte vhodnost navrženého řešení s nejméně třemi nevidomými nebo těžce zrakově postiženými uživateli znalými Braillova písma.
Bibliography:[1] J. Siqueira et al., "Braille Text Entry on Smartphones: A Systematic Review of the Literature," 2016 IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), Atlanta, GA, 2016, pp. 521-526.

[2] N. S. Subash, S. Nambiar and V. Kumar, BrailleKey: An alternative Braille text input system: Comparative study of an innovative simplified text input system for the visually impaired/ 2012 4th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (IHCI), Kharagpur, 2012, pp. 1-4.

[3] Liblouis contributors: The Liblouis library. http://liblouis.org/
Realization form:kod v Jave
Date:17.05.2019
Responsible person: Petr Pošík