Detail of the student project

List
Topic:Antikolizní systém bezpilotního prostředku
Supervisor:Jan Roháč
Announce as:PTO
Description:Úkolem projektu je návrh algoritmizace řešící úlohu antikolizní funkci, která pracuje se základními prostředky “Sense&Avoid” systému, tedy s ultrazvukovým měřičem vzdálenosti a kamerou. Daná funkce by měla zabránit nárazu dronu do překážky a to převzetím řízení a zastavením pohybu dronu. Funkce uvolní řízení pohybu dronu v okamžiku, kdy povely jdoucí z manuálního řízení, resp. vysílačky, nebudou již dron ohrožovat. Danou funkcionalitu integrujte do systému ARdrone 2.0, který je k tomuto úkolu k dispozici. Systém prakticky ověřte.
Date:19.02.2018
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík