Detail of the student project

List
Topic:Semantic Criteria API
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Ledvinka , Ing. Petr Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Programatická dotazovací API typu JPA Criteria API či Querydsl jsou vhodným nástrojem pro vytváření dynamických a robustních dotazů nad daty. Tato API mají výhodu v tom, že dotazy jsou tvořeny voláními metod a objektů v programovacím jazyku, tudíž mohou využívat jeho typovou kontrolu. Navíc umožňují skládat dotazy dynamicky např. dle přítomnosti parametrů, bez rizik plynoucích z pokusu o obdobnou funkcionalitu pomocí skládání řetězců vyjadřujících části dotazů v jazyku typu JPQL či SQL.
Ve světě sémantických dat (vyjádřených v jazyce RDF) obdobné API chybí. Cílem tohoto projektu by tedy bylo navrhnout programatické dotazovací API a vytvořit prototyp jeho implementace. Dané API musí brát v potaz paradigma sémantických dat, které je odlišné od dat relačních. Výsledný prototyp by se stal součástí knihovny JOPA (https://github.com/kbss-cvut/jopa), vyvíjené skupinou znalostních systémů na katedře kybernetiky, která je obdobou JPA pro přístup k sémantickým datům.
Bibliography:https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gjitv.html
http://www.querydsl.com/
Date:03.04.2018
Responsible person: Petr Pošík