Detail of the student project

List
Topic:Tvorba simulovaného prostředi pro strojové učení intuitivní fyziky
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrečka
Announce as:DP,BP,SOP,PRO
Examiner:Karla Štěpánová
Description:Cílem projektu je tvorba simulátoru pro rozpoznávání fyzikálních interakcí. V simulovaném prostředí je umístěn humanoidní robot Pepper, který vykonává v prostředí akce a sleduje jejich konsekvence. Vykonávané akce slouži jako vstupy pro algoritmy storojového učení. Vytvořený simulátor funguje jako generátor anotovaných trénovacích dat, přičemž uživatel může kontrolovat komplexitu prostředí (počet objektů, vlastnosti objektů, složitost iterakcí apod.)
Instruction:Prozkoumat současné simulátory - Gazebo, Morse, VREP
Prozkoumat fyzikální enginy - MuJoCo, Bullet
Vybrat vhodný nastroj pro realizci simulátoru
Realizovat a otestovat simulátor
Bibliography:Riochet, R., Castro, M. Y., Bernard, M., Lerer, A., Fergus, R., Izard, V., & Dupoux, E. (2018). IntPhys: A Framework and Benchmark for Visual Intuitive Physics Reasoning. arXiv preprint arXiv:1803.07616.
Sanborn, A. N., Mansinghka, V. K., & Griffiths, T. L. (2013). Reconciling intuitive physics and Newtonian mechanics for colliding objects. Psychological review, 120(2), 411.
Realization form:SW projekt
Date:26.04.2018
Responsible person: Petr Pošík