Detail of the student project

List
Topic:Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrečka
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:Karla Štěpánová
Description:Vytovořte modul pro zpracování přirozeného jazyka (čestina, anlgičtina), který bude schopen zpracovávat a reprezentovat zvukové vstupy z humanoidního robota Pepper. Modul implementujte do robota otestujte na úlohách s různými úrovněmi hluku a počtu komunikujících.
Instruction:Nastudujte literaturu týkající se zpracování přirozené řeči
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Realization form:SW projekt
Date:27.04.2018
Responsible person: Petr Pošík