Detail of the student project

List
Topic:Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrečka
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:Karla Štepánová
Description:Vytvořte modul, který umožní rozpoznávání objektů ve scéně a jejich vlastností. Implementujte řešení do humanoidního robota Pepper a otestujte na realných úlohách.
Instruction:Nastudujte literaturu týkající se segmentace obrazui
Vytvořte návrh modulu
Implementujte do robota
Otestujte řešení
Realization form:SW projekt
Date:27.04.2018
Responsible person: Petr Pošík