Detail of the student project

List
Topic:Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Účelem práce je ověření přesnosti a robustnosti existujícího systému pro vizuální odometrii určeného pro relativní lokalizaci robotické helikoptéry. Systém je založen na zpracování vektorů rychlosti poskytovaných hardwarovým video-kodérem na platformě Raspberry Pi. Cílem práce je oživení hardware a provedení testů pro ověření přesnosti a robustnosti metody.
Instruction:Prostudujte diplomovou práci původního autora metody a oživte existující SW na dodané hardwarové platformě Raspberry Pi s kamerou. Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte způsob testování přesnosti modulu v různých podmínkách. Na základě testování vyhodnoťte dosažitelnou přesnost metody a případně navrhněte vylepšení. Předpokládá se že pro testování budou k dispozici přesné referenční lokalizační systémy ve vnitřním i vnějším prostředí.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:oživení HW a SW, praktické testování a výsledná zpráva
Date:13.05.2019
Responsible person: Petr Pošík