Detail of the student project

List
Topic:Identifikace modelu robotické helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Cílem práce je vytvořit model pro dostatečně věrnou simulaci reálné robotické helikoptéry. Výsledkem práce by měl být model ve formě rovnic, případně jeho implementace pro simulační prostředí podle doporučení vedoucího práce. Pro účely získání referenční polohy pro identifikaci reálné helikoptéry bude k dispozici externí sytém přesné lokalizace.
Instruction:Prostudujte obecné metody identifikace dynamických systémů.
Po konzultaci s vedoucím práce navrhněte vhodný model helikoptéry a způsob identifikace.
Proveďte měření s reálnou helikoptérou a identifikujte parametry modelu.
Verifikujte chování výsledného modelu proti reálné helikoptéře.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:návrh metody, kód (pro Matlab/Octave)
Date:13.05.2019
Responsible person: Petr Pošík