Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu 2D objektů s využitím aproximačních řešení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Plánování pohybu je klasická uloha robotiky, ve které je úkolem nalézt bezkolizní cestu pro robot (objekt) v prostředí s překážkami. Aplikace této metody nachází uplatnění v celé řadě úloh (plánování pohybu mobilních robotů, manipulátorů, helikoptér, v CAD systémech pro analýzu průchodnosti objektů atd.). Pro zjednodušení plánování pohybu (což je obecně NP složitá úloha) je možné využít tzv. aproximačních řešení, které se postupně zpřesňují. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro výpočet aproximačních řešení a modifikovat je pro 2D objekty (např. polygony); b) modifikovat vybraný algoritmus plánování pohybu tak, aby využíval modifikačních řešení.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..).
Date:23.01.2019
Responsible person: Petr Pošík