Detail of the student project

List
Topic:Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem práce je implementace řídicí metody pro malou robotickou helikoptéru, realizující její pohyb po zadané trajektorii. Součástí práce je modelování a návrh regulátoru, proto je vhodné mít alespoň základy z předmětů v oblasti identifikace a automatického řízení. Helikoptéra bude lokalizována externím lokalizačním systémem.
Instruction:Seznamte se s způsobem řízení robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího. Navrhněte a implementujte řídicí algoritmus letu po definovaných trajektoriích.
Předpokládejte známou polohu helikoptéry s vysokou přesností.
Realization form:implementace v C/C++ nebo jiném vhodném jazyku, experimentace
Date:13.05.2019
Responsible person: Petr Pošík