Detail of the student project

List
Topic:Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:PMI
Description:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami umělé inteligence, jednak využít vybraný systém pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout sérii experimentů s různými nastaveními parametrů systému, ověřit správnost klasifikace s různým nastavením a vzájemně porovnat správnost klasifikace. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Date:02.11.2007
Responsible person: Petr Pošík