Detail of the student project

List
Topic:Virtuální organizace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s problematikou virtualních organizací, zhodnoťte současný stav výzkumu v této doméně.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík