Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:PMI
Description:Cílem práce je navrhnout a vytvořit inteligentní softwarovou klávesnici, která by napomohla handicapovaným lidem využívat osobní počítač jako psací stroj. Na základě x-ové a y-ové souřadnice program vyhodnotí „stisknutou“ klávesu a provede odpovídající operaci. Program by měl spolupracovat s databází frekventovaných slov a vět, kterou bude možno jednoduchým způsobem upravovat a rozšiřovat.
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík