Detail of the student project

List
Topic:Peer-to-Peer sítě jako prostředí pro multiagentní systém
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor: Martin Rehák Ing. ECP, Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s problematikou existujících peer-to-peer sítí a multiagentních systémů. Analyzujte možnosti nasazení inteligentních agentů v prostředí P2P sítí. Navrhněte, jak použít existující P2P software pro ukládání a získávání znalostí agentů ve vybraném multiagentním systému.
Date:10.05.2005
Responsible person: Petr Pošík