Detail of the student project

List
Topic:Operátor v Matlabu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:PMI
Description:V prostředí Matlab - Simulinku modelujte a simulujte děje, kterým je operátor vystaven při psychické zátěži. Využijte k tomu vhodné toolboxy (fuzzy, neuro, control atd.)
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík