Detail of the student project

List
Topic:Podobnostní statistiky pro stereoskopické párování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech Ph.D.
Announce as:PMI
Description:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Párovací algoritmus potřebuje statistiku (nějaký druh korelace), která určí, do jaké míry se body v obrazech vzájemně podobají.

Vaším úkolem bude seznámit se s danou problematikou; reimplementovat jednu z metod, a to statistiku, která je necitlivá vůči diskretizaci obrázků; provést exprimenty, ověřující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v C pod Matlabem.
Date:04.05.2005
Responsible person: Petr Pošík