Detail of the student project

List
Topic:Webový editor databáze lékařských vyšetření
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Návrh a implementace webového uživatelského rozhraní pro aktualizaci existující databáze lékařských vyšetření v kardiologii. Při vývoji bude užší spolupráce s uživateli ve Fyziologickém ústavu 1.LF UK.
Programovací jazyk: nejlépe Java, popřípadě .NET/C#
Date:24.02.2006
Responsible person: Petr Pošík