Detail of the student project

List
Topic:Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s základní teorií zpracování obrazu z kamery a implementujte metodu pro segmentaci landmarků (význačných objektů v prostředí jako jsou svislé hrany,vizuálně výrazné objekty) z prostředí za účelem jejich využití v lokalizačních algoritmech pro mobilní robotiku.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík