Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s problematikou vytváření modelů prostředí pro mobilní robotiku. Navrhněte vhodné struktury pro reprezentaci semiprostorových dat (extenze dílčích 2D dat do třetího rozměru). Pomocí OpenGL naimplementujte vizualizační nástroj pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu prostředí.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík