Detail of the student project

List
Topic:Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Announce as:BP,PMI
Description:multicam_logoNaprogramujte funkci, která zprostředkuje Matlabu on-line signál z digitální kamery. Primárním zdrojem dat budou FireWire kamery, jako např. Fire-i kamera nebo USB kamery. Open-source knihovny a programy, jako např. Coriander, jsou volně k dispozici.

Rozhraní by mělo být transparentní a nezávislé na typu připojené kamery. Součástí rozhraní bude i možnost ovládání parametrů kamery.

Domácí stránka projektu.

Práce má implementační charakter a je vhodná pro studenta s kladným vztahem ke GNU/Linuxu a OpenSource obecně.
Date:31.10.2007
Responsible person: Petr Pošík