Detail of the student project

List
Topic:Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Announce as:PMI
Description:Seznamte se s klasickými metodami vyhodnocování krevního tlaku (palpační, auskultační, oscilometrická) a poté navrhněte a realizujte přípravek pro měření tlaku krve oscilometrickou metodou

a) s možností přenosu dat do PC pomocí USB modulu
b) s možností bezdrátového přenosu dat na vzdálený PC pomocí GSM modulu

Při realizaci dbejte na bezpečnostní požadavky z hlediska použití v klinické praxi.
Date:02.09.2005
Responsible person: Petr Pošík