Detail of the student project

List
Topic:Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Návrh a implementace systému umožňující distribuovanou spolupráci v heterogenním prostředí s omezením centrálních prvků. Vývoj modulů pro distribuované plánování termínů a schůzek, výměnu dokumentů a správu úkolů. Systém bude implementován v jazyce JAVA pomocí existující agentní platformy.
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík