Detail of the student project

List
Topic:Analýza polygonálních map
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc.
Announce as:PMI
Description:Navrhněte kritéria pro analýzu a klasifikaci polygonálních map používaných v mobilní robotice pro plánování pohybu. Zaměřte se na charakteristiky prostředí ve smyslu „prázné – strukturované – velké překážky – shluk malých překážek – mapa jedné místnosti – mapa s více místnostmi a chodbami … „ atd. Implementujte algoritmus využívající navržená kritéria, proveďte experimenty na různých typech prostředí a výsledky vyhodnoťte.

Požadované znalosti: Java, C++
Podklady: dodá vedoucí práce
Date:12.09.2005
Responsible person: Petr Pošík