Detail of the student project

List
Topic:Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Naimplementujte určený evoluční algoritmus pro potřeby testování na úlohách z oblasti dynamických optimalizací. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecich.
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík