Detail of the student project

List
Topic:ECG Fitting
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Vytvořte obecný framework pro ECG fitting. Jedná se spíše o návrh interface a jednoduchého programu (Java), ve kterém se "nahraje" model srdce, trénovací množina dat, vybere algoritmus učení modelu a učení se spustí. Součástí musí být vyhodnocení úspěšnosti fittingu (predikce) a vizualizace průběhu.

Další fází (BP, DP) bude implementace několika metod UI (GA, ANN, ...), implementace vhodné vizualizace. Preferovaná mplementace: Java

Kontakt: bursam@fel.cvut.cz
Date:06.04.2008
Responsible person: Petr Pošík