Detail of the student project

List
Topic:Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. Jiří Bíba
Announce as:PMI
Description:Meziagentní komunikace je základním stavebním kamenem agentních řešení. Visualizace komunikace je potom zásadní jak pro vlastní ladění kódu, tak pro presentaci celkového řešení. Cílem semestralního projektu je rozšíření existujícího sniffer agenta pro multi-agentní platformu JADE (Java Agent DEvelopment framework) či A-globe o funkcionalitu potřebnou k visualizaci meziagentní komunikace v doméně supply chains/e-commerce jako např. sledování kontraktu v netriviálním interakčním protokolu atp.
Date:05.02.2008
Responsible person: Petr Pošík