Detail of the student project

List
Topic:Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:DP
Description:Stávající podpůrný počítačový systém pro modelování a simulaci biosystémů a bioprocesů pracující v prostředí Matlab - Simulinku doplňte o další modely biosystémů a bioprocesů na úrovni buněčné, orgánové a socioekonomické. Menu sestává z fyziologického úvodu, modelovacího schéma, demo příkladu s výčtem parametrů a vlastní simulace s možností volby parametrů s bohatým grafickým znázorněním odezev modelů a jejich sonifikací.
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík