Detail of the student project

List
Topic:Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Vladimír Mařík DrSc. Dr.h.c.
Announce as:DP
Description:Komunity softwarových agentů se vyznačují tím, že agenti mají k dispozici určitou znalost o schopnostech a zátěži jiných autonomních agentů, tedy tzv. sociální znalost. Znalosti tohoto typu se budou v diplomové práci využívat k automatizovanému vytváření koalic, odhalování operujících nebo dokonce nepřátelských agentů. Znalost jazyka JAVA a platformy JADE bude řešiteli výhodou.
Date:14.09.2004
Responsible person: Petr Pošík