Detail of the student project

List
Topic:Hledání znalostí v reálných genetických datech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP
Description:Příprava a zpracování dat získaných na spolupracujích lékařských pracovištích metodami strojového učení. Jedná se např. o data týkající se výzkumu dědičných chorob. Cílem je na základě průzkumu chorobopisů řady pacientů upřesnit indikační kriteria pro jednotlivé laboratorní analýzy za účelem zefektivění diagnostiky.
Date:28.10.2006
Responsible person: Petr Pošík