Detail of the student project

List
Topic:TAC SCM – sdílení informace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Ing. Jiří Hodík
Announce as:DP
Description:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition – Supply Chain Management (TAC SCM). Navrhněte a v programovacím jazyce JAVA implementujte takové agenty účastnící se hry TAC SCM, kteří budou oproti standartní hře spolupracovat a budou si vyměňovat informace o svých plánech a aktivitách. Uvažujte i neúplné informace a úmyslné i neúmyslné sdělování nepravdivých informací.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík