Detail of the student project

List
Topic:Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:DP
Description:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit rychlé metody plánování a přeplánování v distribuovaném prostředí multiagentních systémů. Testy budou prováděny na systému vyvinutém v jazyce JAVA.
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík