Detail of the student project

List
Topic:Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP
Description:Cílem práce je jednak seznámit se s principem činnosti znalostních systémů, jednak využít existující systém FEL-EXPERT pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout, vyvinout a odladit bázi znalostí, která bude umožňovat provádět konzultace ke konkrétním případům. Pro odladění budou poskytnuta data se známým řešením.
Date:02.11.2007
Responsible person: Petr Pošík