Detail of the student project

List
Topic:Agenti a Grid
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Seznamte se s problematikou nasazení agentů v rámci existujících grid systémů. Zmapujte problematiku, porovnejte z tohoto hlediska existující systémy a analyzujte grid systémy jako prostředí pro multiagentní systémy - podle hledisek jako bezpečnost, mobilita, jednoduchost vývoje, otevřenost rozhraní a existující komponenty.
Date:10.05.2005
Responsible person: Petr Pošík