Detail of the student project

List
Topic:Vizuální lokalizace mobilního robotu v prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:DP
Description:Prostudujte základní teorii zpracování obrazu z kamery a implementujte metodu pro segmentaci landmarků (význačných objektů v prostředí jako jsou svislé hrany,vizuálně výrazné objekty) z prostředí za účelem jejich využití v lokalizačních algoritmech pro mobilní robotiku.Na základě detekovaných landmarků navrhněte metodu, která bude korigovat rostoucí odometrickou chybu polohy mobilního robotu podle obrazu z kamery.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík